ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮೋದಿ ಭಜನೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೋರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ವರ ಹೊಮ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ!

ಯಾರದೋ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಧಣಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿಸಲೋ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ- ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸ್ಥಾನ-ಮಾನಗಳ ಆಮಿಷಕ್ಕೋ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ವಾದಗಳ ಅಮಲಿಗೋ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಂದಿ ಕೋರಸ್ ಹಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಂಡವಾಳಿಗರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಾನೆ ತಾಳತಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ? ತೀರಾ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಕೈಗುಳ್ಳೆಗಳು ಒಡೆದು ಕೊಳೆಯತೊಡಗಿದಾಗಲಾದರೂ ಅವರು ಭಜನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಪಸ್ವರದ ದನಿ ಹೊರಡಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಈಗ ದೇಶದ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಪಸ್ವರದ ಆರ್ತನಾದವೇ.

leave a reply