ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಸೂತಕದ ಮನೆಯಾದ ಸಕ್ರೆಬೈಲು; ಆನೆ ಸರಣಿ ಸಾವಿಗೆ ಅಸಲೀ ಕಾರಣವೇನು?

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಈಗಿನ ನಾಗಣ್ಣ ಆನೆಯಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ಮರಿಯಾನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಆನೆಗಳು ಸಾವುಕಂಡಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ ವಯೋಮಾನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾವು ಕಂಡ ಆನೆಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದಂತೆ ಆರು ಆನೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೋಗ, ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿಯಿಂದಲೇ ಸಾವು ಕಂಡಿವೆ ಎಂಬುದು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಆನೆ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಿರುದು ಏಕೆ?

leave a reply