ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

‘ಮಹಾ’ ಮುಖಭಂಗದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳು ಏನು?

ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. ಆದರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರ-ಪ್ರತಿತಂತ್ರ, ಬಾಣ- ತಿರುಗುಬಾಣ, ಪಾಠ- ನೀತಿಪಾಠಗಳು ಏನು ಎಂಬುದು ಸುದ್ದಿಯಾಚೆಯ ಕುತೂಹಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಎನ್ ಡಿಎ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶವೇನು ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಹಲವು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು, ಹಲವು ನೀತಿಪಾಠಗಳು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಲಾರವು.

leave a reply