ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಅಮ್ಮಾ…

ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಹಾರಿಸಿದ ಪೆಲೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಬಾ ಎಂಬ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮಳ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತಿ, Lost in Terror ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕಿ ನಯೀಮಾ ಅಹಮದ್ ಮಹಜೂರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕವಿತೆಯ ಭಾವಾನುವಾದ

leave a reply