ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್-ಅಶ‍್ಫಾಖ್ ಉಲ್ಲಾಖಾನ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿಗಳು!

ಭಾರತದ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಿದವು.

leave a reply