ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ: ಮೋದಿ-ಶಾ ಹೇಳಿದ ಹಸೀ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕಟು ವಾಸ್ತವ

ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರರೂಢರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ‘ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಟುಡೆ’ ದೈನಿಕ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಆಯ್ದಭಾಗವನ್ನು ‘ಸುಳ್ಳು ವರ್ಸಸ್ ವಾಸ್ತವಾಂಶ’ ಪಟ್ಟಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ, ಸಿಎಎ, ಎನ್ ಪಿಆರ್, ಎನ್ ಆರ್ ಐಸಿ ಕುರಿತ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು.

leave a reply