ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಜನವರಿ 3 ರಂದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆಯವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಮೇರು ಹೆಸರು. ಮಾತೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯವರ ಬದುಕಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡರಾದ ವೀಣಾ ಎಲ್ ವೈ

leave a reply