ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮೋದಿ- ಶಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾರ ಪರ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು!

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಾಕಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿಎ ಕುರಿತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ ಫಾಮ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾರ ಜೇಬು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆಳುವ ಮಂದಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರದು.

leave a reply