ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ದೆಹಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಿಎಎ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯುವ ತಂತ್ರ!

ಸಿಎಎ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ‘ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್’ ಮತ್ತು ‘ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ’ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಮೂಲಕ ಜನಾಕ್ರೋಶವನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯುವ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯತೊಡಗಿದೆ.

leave a reply