ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಸಿಎಂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ರವಾನಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವೇನು?

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಶಾನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡತಗಳು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿಮಸೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯ ‘ಬಂಧು’ಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ದಿಕ್ಕೆಡಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಇವೆ.

leave a reply