ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಮೇಜ್ ಬಲಿಪಡೆದ ದೆಹಲಿಯ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ!

ಯಾರನ್ನೋ ಒರೆಸಿಹಾಕುವ ದುಷ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ ಇತಿಹಾಸದ ಕಸದಬುಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಎಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದರರ್ಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು ಎಂದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೆಹಲಿ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಂತಹ ಇಳಿಜಾರಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಲಘುಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ವಾಸ್ತವ!

leave a reply