ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮಹಿಳಾ ಪರ ಕಾಳಜಿಯ ಟೋಕನಿಸಂ ಮೇರು ನಿದರ್ಶನ ‘ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ..’!

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಳುವ ಮಂದಿ ಆಡುವ ಮಾತಿಗೂ, ಕೃತಿಗೂ ಇರುವ ವಿಪರೀತದ ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ಮಂದಿಯ ಬಾಯುಪಚಾರದ ಬಡಿವಾರಗಳನ್ನೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶುಭಾಶಯ- ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದ ಬೇರೇನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದೀತು?

leave a reply