ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

Fact Check: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು!

ಪ್ರಕಾರ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರಬಲ್ಲದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬದುಕಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬದುಕಿರುತ್ತದೆಯಾದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 2 ರಿಂಧ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿರುತ್ತದೆ.

leave a reply