ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಅಮೆರಿಕ – ಚೀನಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡವಾಗಲಿರುವ ಕೂಸು ಹಾಂಕಾಂಗ್!

ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮಂಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಚೀನಾದ ಸರಕುಗಳು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಈ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

leave a reply